Regionalny oddział w Szczecinie

Szkolenia


Brak zaplanowanych szkoleń

O oddziale


Regionalne oddziały PIBR powstały w wyniku uchwały I Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w sprawie powołania Regionalnych oddziałów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (obecnie Polska Izba Biegłych Rewidentów) z 20 czerwca 1992 r. Stanowi ona, że regionalne oddziały powstaną w miejscowościach, w których znajdują się siedziby Okręgowych Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i obejmować będą biegłych rewidentów z terenu działania Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Regionalne oddziały zostały utworzone, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie PIBR i działalności zawodowej biegłych rewidentów.

Władze


Regionalna Rada
 • Małgorzata Marzęcka – Prezes
 • Halina Stanuch – Zastępca prezesa
 • Bożena Kłos – Skarbnik
 • Michał Jurczak – Sekretarz
Komisja Rewizyjna
 • Pelagia Żejmo – Przewodnicząca
 • Mirosława Parol
 • Teresa Monczka
 • Bożena Kłos
 • Małgorza Marzęcka
 • Halina Stanuch
 • Bożena Rochna

Kontakt


Regionalny oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Szczecinie

al. Papieża Jana Pawła II 45/3
70-415 Szczecin
tel.: 91 433 06 66
e-mail: szczecin@pibr.org.pl

Inspektor Ochrony Danych

Michał Sztąberek
e-mail: IOD@pibr.org.pl

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR