Regionalny oddział w Szczecinie

Szkolenia

Dostępne szkolenia

Informacje dodatkowe

Podane ceny Szkoleń Obligatoryjnego Doskonalenia Zawodowego oraz szkoleń fakulatywnych są cenami brutto dla Biegłych Rewidentów.
Dla osób nie posiadających uprawnień Biegłego Rewidenta do cen doliczamy 23 % VAT.

Szkolenia online:

Platforma clickmeeting, z której korzystamy przy organizacji szkoleń jest bardzo prosta w obsłudze, intuicyjna, pozwala na zachowanie kontaktu wykładowca – uczestnik, na zadawanie pytań i czynne uczestniczenie w zajęciach.

Wymagania niezbędne:

 • komputer, laptop  ( Windows 8 (zalecany Windows 11), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.)
 • stabilny dostęp do Internetu ( co najmniej 512 kbps + 1 Mbps)
 • głośniki lub słuchawki
 • mikrofon (opcjonalnie )

Regulamin szkoleń online:

 1. Uczestnictwo w szkoleniu należy zgłosić przez stronę internetową oddziału w zakładce szkolenia, podając swoje dane oraz aktualny adres mailowy, oraz dokonać przedpłaty najpóźniej 3 dni przed planowanym szkoleniem na konto RO (tytuł przelewu : Imię i Nazwisko uczestnika oraz termin/y)
 2. W dzień poprzedzający szkolenie wysłane zostaną dla osób zapisanych unikatowe zaproszenia na szkolenie
 3. Szkolenia obligatoryjne odbywają się w godz. 9.00 - 16.00 ( wyjątek - szkolenia 4 godzinne )
 4. Lista obecności będzie sporządzana w oparciu o :
 • listę uczestników i czas logowania
 • aktywność w czasie zajęć
 • test końcowy
 1. Zaświadczenia, faktury oraz materiały szkoleniowe będą wysyłane do uczestników na adres mailowy podany przy rejestracji

Regulamin szkoleń stacjonarnych:

 1. Uczestnictwo w szkoleniu należy zgłosić przez stronę internetową oddziału w zakładce szkolenia, podając swoje dane oraz aktualny adres mailowy, oraz dokonać przedpłaty najpóźniej 3 dni przed planowanym szkoleniem na konto RO (tytuł przelewu : Imię i Nazwisko uczestnika oraz termin/y)
 2. Szkolenia obligatoryjne odbywają się w godz. 9.00 - 16.00 ( wyjątek - szkolenia 4 godzinne ) w siedzibie RO PIBR w Szczecinie ( Al. Papieża Jana Pawła II 45 / 3,
  70-415 Szczecin,  DOMOFON 3 )
 3. Zaświadczenia oraz faktury będą wysyłane do uczestników na adres mailowy podany przy rejestracji lub przekazane osobiście po zakończeniu szkolenia, materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują przed szkoleniem.

 

Obowiązują przedpłaty za szkolenia, najpóźniej na 3 dni przed wybranym terminem,
wpłata jest równoznaczna z rezerwacją miejsca.


Konto bankowe Regionalnego Oddziału PIBR w Szczecinie :
PKO BP O/SZCZECIN   53 1020 4795 0000 9202 0004 8819

 

Zapisz się na szkolenie

Dane uczestnika

Podaj imię
Podaj nazwisko
+48
Podaj poprawny adres e-mail

Adres do korespondencji

Podaj adres do korespondencji
Podaj kod pocztowy
Podaj miejscowość

Wybierz szkolenie

Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Biegłych Rewidentów, al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa, e-mail: biuro@pibr.org.pl (zwana dalej "PIBR"). Czytaj całość Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (od 25.05.2018 r. zwanego "Inspektorem Ochrony Danych") powołanym przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów jest Michał Sztąberek, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod@isecure.pl. Dane osobowe gromadzone poprzez formularz kontaktowy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach kontaktowych, przy czym prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych rozumiany jest jako prawidłowa identyfikacja osoby zainteresowanej i udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane podane w tym celu   będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wnioskiem osoby zainteresowanej. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do GIODO (po wejściu w życie RODO urząd ten zmieni nazwę na "Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych"), gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celu. Ukryj

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR