Regionalny oddział w Szczecinie

Zmarł Pan Adam Kęsik.

15 grudnia 2023 r.

Z głębokim żalem i szczerym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Adama Kęsika, serdecznego przyjaciela i współpracownika, członka
i wieloletniego przewodniczącego wielu krajowych i regionalnych organów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
i Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów, Odznaczonego najwyższymi odznaczeniami państwowymi, resortowymi i zawodowymi.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i przyjaciołom
oraz współpracownikom zmarłego

Śp. Adama Kęsika

 

składają POGRĄŻENI w smutku i żalu
Koleżanki i Koledzy RO PIBR Szczecin.Prezes Regionalnej Rady Biegłych
Rewidentów RO PIBR w Szczecinie

 

 

Małgorzata Marzęcka

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR